ערכת הסדרים- קורס חוץ מכון לאמנויות

ערכת הסדרים 
לקורס חוץ במכון לאמנויות

פרטים אישיים
הנני סטודנט במכללה
אפשרויות תשלום שכר הלימוד:

תשלום בכרטיס אשראי 

עד 5 תשלומים ללא ריבית (מעל 5 תשלומי קרדיט)

לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס או דיירקט.

את כרטיס האשראי יש לעדכן בפורטל סטודנט לשונית תשלומים < לשונית הסדרים . 

** בתשלום עבור קורס קיץ ניתן לשלם עד 4 תשלומים באשראי או בצ'קים

תשלום בצ'קים (לפקודת מכוני השכלה תרבות ואמנויות תל-חי)

 ניתן לשלם - עד 4 צ'קים שווים (יש למסור את הצ'קים עד יום פתיחת הקורס במשרד המכון  לאמנויות).

בכל מקרה חובה לעדכן אשראי בפורטל עבור חיוב חומרים
ומהווה הסכמה לגבייה עבור רכישת חומרים לקורס

התשלום כולל ביטוח תאונות אישיות.

העברה בנקאית 

להלן פרטי הבנק להעברה, בנק מזרחי (20), סניף קריית שמונה (487) חשבון 094444   
 מכון לאמנויות תל חי. יש לשלוח אישור העברה במייל :[email protected]

בכל מקרה חובה לעדכן פרטי אשראי בפורטל עבור חיוב חומרים

תשלום מפיקדון צבאי

בכל מקרה חובה לעדכן פרטי אשראי בפורטל עבור חיוב חומרים

# התשלום עבור הקורס יחל רק לאחר מועד פתיחתו, למעט תשלום מפיקדון, במזומן, בהעברה בנקאית (במקרים אלו יש לשלם לפני פתיחת הקורס).

תקנון קורסים 
המכון לאמנויות תל-חי


מועד פתיחת תכניות הקורסים 
    הקורסים נפתחים על פי פרסום המכון לאמנויות לאורך כל השנה, במדיות השונות.

הרשמה
ההרשמה לקורסים במכון לאמנויות תעשה באמצעות קישורים דרך אתר המכון לאמנויות וכרוכה בתשלום דמי רישום.


דמי הרשמה
    הבטחת מקום בקורס מצריכה תשלום של דמי רישום.
    ביטול הרשמה על ידי הלומד לא יאפשר החזר דמי הרישום.
    במקרה של אי פתיחת קורס יוחזרו דמי הרישום במלואם. 

קבלה לקורסים
    קבלה לחלק מהקורסים מצריכה מיון מקדים לפי נתוני קבלה ו/או  ראיון אישי. יתקבלו מועמדים העונים לקריטריונים שהוגדרו לכל קורס, בקשות חריגות יידונו בוועדת קבלה.

תכנית הלימודים
    נושאי הלימוד המפורטים בכל קורס יועברו לנרשמים לכל קורס   באופן פרטני.
    יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובסגל ההוראה עפ"י הצורך.

   תכנית אינטנסיב קיץ לצבירת 50 שעות כוללת: 20 שעות פיסול,    30 שעות ציור.

   תכנית אינטנסיב קיץ לצבירת 100 שעות כוללת: 30 שעות פיסול, 30 שעות רישום, 40 שעות ציור

אישור שעות
האינטנסיב ביסודות האמנות, עונה על דרישות המל"ג לצבירת שעות מעשיות באמנות למעוניינים להתקבל ללימודי תואר שני בתרפיה באמנות. בסיום האינטנסיב יונפק אישור אישי לשעות הלימוד. האישור מותנה בעמידה בחובות האינטנסיב הכולל נוכחות וביצוע מטלות.

אישור סיום קורס
אישור סיום קורס יונפק ע"פ דרישה.  האישור יינתן רק למסיימים שעמדו בהצלחה בכל חובות הקורס:
    נוכחות מינימאלית של 85% משעות הקורס.
    ביצוע מטלות הקורס.

שכר לימוד והסדר תשלום
    את פרטי האשראי יש לעדכן ב"פורטל הסטודנט" אם קבלת הודעה על מועד פתיחת הקורס. 

    עידכון אמצעי אשראי הינו חובה לצורך שיבוץ הקורס ומהווה הסכמה לגבייה עבור רכישת חומרים לקורס.

 *** התשלום כולל ביטוח תאונות אישיות.

    גובה שכר הלימוד מצויין באתר המכון לאמנויות. המחירים המצוינים אינם כוללים חומרים אלא אם נכתב אחרת.  

    את התשלום ניתן לפרוס באופן הבא: הו"ק בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים שווים ללא ריבית . 
    למשלמים במזומן (לא בכרטיס אשראי) את מלוא סכום הקורס טרם פתיחתו תינתן הנחת מזומן בגובה 2%. 

    תלמידים ממומנים ידרשו להנפיק התחייבות לתשלום מהמעסיק טרום פתיחת הקורס.

חיילים משוחררים
    קורסים מאושרים למימון שכ"ל באמצעות הקרן האישית של חיילים משוחררים – ניתן לקבל במדור שכ"ל שובר לתשלום באמצעות הקרן האישית (פיקדון).

החזר שכר לימוד
    ביטול הרשמה/השתתפות בקורס מחייב הודעה למזכירות המכון לאמנויות בכתב בלבד! יום קבלת ההודעה יחשב כיום הפסקת הלימודים/הרשמה. לא יתקבלו הודעות בטלפון או בע"פ.
    ביטול הרשמה במהלך השבועיים שלפני מועד פתיחת הקורס, תחייב את הנרשם בתשלום 20% מעלות הקורס. 
    הפסקת הלימודים ביוזמת הלומד במהלך הקורס לא תזכה בהחזר שכר לימוד.
    במקרים חריגים ולפנים משורת הדין, ישקול המכון לאמנויות החזר חלקי של שכר הלימוד וזאת בהתאם לפנייה ופירוט סיבות העזיבה. בכל מקרה לא יגבו פחות מ-20% משכר הלימוד הכולל, לכיסוי ההוצאות.
    במקרה של הפסקת לימודים לאחר מחצית הקורס, לא תיענה פנייה להחזר שכ"ל בשום מקרה.
    דמי עלות חומרים או עלויות נוספות (מעבר לשכר לימוד) לא יוחזרו בשום מקרה.
 

Sign above

 

המכון לאמנויות תל-חי ד.נ.ג.ע מיקוד 1220800   

ווטסאפ להודעות: 054-6195870  /  טלפון: 04-8181402   /  פקס: 04-8181405   /   Email: [email protected]