שיבוץ

פרטים אישיים

אני מעוניין/ת להירשם לקורסים הבאים (שמות הקורסים ומספרם מפורסמים כאן)
אנא הקפידו למלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלה, לצערנו טופס שאינו מלא יגרור איחור בטיפול:

שם השיעור מס' השיעור/תרגיל יום ושעה סמסטר מס' נ"ז שם המרצה

ידוע לי כי אם אבטל את לימודי או אשנה את היקף התוכנית אליה נרשמתי בטופס זה, עלי להודיעכם על כך
בכתב במועדים כפי שפורסמו באיגרת זו. אני מתחייב/ת לשלם למכללה האקדמית תל-חי את שכר הלימוד
שיושת עלי במלואו, במועדים שיקבעו ע"י המכללה.

ידוע לי כי ללא אישור הנבחן אותו ניתן להפיק לאחר תשלום  לא אוכל להיבחן ולקבל ציון בקורסים אותם אלמד.

Sign above

לצערנו לא נוכל לטפל בטופס רישום לקורסים שישלח ללא טופס התחייבות שכ"ל

דרישות העלאה